"La Rivista di Engramma (open access)" ISSN 1826-901X

212 | maggio 2024

97888948401

Antoni Tàpies, Universidad Pompeu Fabra.

Davant dels excessos d’agitació, de dispersió mental i dels innombrables cultes a “realitats falses” als quals estem sotmesos en les societats actuals, m’ha semblat molt oportú contribuir a crear un espai i unes imatges que afavoreixin el recolliment, la concentració i, en definitiva, un millor apropament a la nostra veritable naturalesa.

Hi ha tota una tradició de creences que practica i aconsella aquesta possible modificación del nivell primari de la consciència per dur-la a les zones més autèntiques de l’ésser. Són tècniques que, adaptades a l’actualitat, fins es poden considerar una teràpia de gran importància per al nostre equilibri. I, de fet, el tronc principal de l’art de tots els temps no solamente ha estat sempre aliat amb elles sinó que sovint n’és l’element principal.

En uns moments, doncs, tan dominats per les “cultures” de la distracció i del negoci, quan fins alguns museus es passen als bulliciosos i sovint tan alienants espectacles de masses, crec molt significatiu que des del món universitari recordem la necessitat d’uns espais de silenci i de reflexió amb els quals l’art justament pot exercir les seves funcions més nobles i segur que més útils als ciutadans.

Galleria

Foto Fundación Tápies.

Foto Universidad Pompeu Fabra.

Foto Fundación Tàpies.

Foto Fundación Tàpies.

*Este texto está dedicado específicamente a la creación de la Sala de Reflexión que realizó para la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el 1995.

English abstract

In this short text Antoni Tàpies reflects on the urgent need to create a place that generates recollection and concentration at a time when distraction reigns supreme. This text is specifically dedicated to his creation of the Sala de Reflexión for the Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

keywords | Antoni Tàpies; Sala de Reflexión; Room of meditation; Pompeu Fabra.